Ansökan avser odontologisk verksamhet med joniserande strålning

Steg 1 av 3:  Kunduppgifter

Anvisningar

Gällande lagar och författningar finns på www.ssm.se. Tillståndet är avgiftsbelagt enligt SFS 2008:463.

*= obligatoriska fält som måste fyllas i.

Rättningsanvisningar

Sökande

*

*

*

*

*

Fakturauppgifter (om annat än ovan)

Behörig firmatecknare

*

*

Ansökan avser

*

Verksamhet