Ansökan om tillstånd för användning och innehav av laser

Steg 1 av 4:  Kunduppgifter

Anvisningar

Ansökan avser laserklass 3R, 3B och 4 enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (SSMFS 2014:4) om laser, starka laserpekare och intensivt pulserande ljus samt strålskyddsförordningen (1988:293).

*= obligatoriska fält som måste fyllas i.

Rättningsanvisningar

Sökande

*

*

*

*

*

Fakturauppgifter (om annat än ovan)

Kontaktperson

*

*